Priser:
Alla priser är inköpspriser exklusive moms och frakt.

Leveransvillkor:
Varorna levereras med DHL inom Sverige och utomlands med UPS.
Order över 5000 kr ex moms per begärt leveranstillfälle levereras fraktfritt inom Norden. Order understigande 5000 kr ex moms debiteras enhetsfrakt om 95 kr. Vid köp av golvställ för kort debiteras fraktkostnad om 650 kr. Länder utanför Sverige men inom Norden debiteras enhetsfrakt om 190 kr. Utanför Norden debiteras frakt enligt UPS taxa. Det går bra att hämta leveransklar order fraktfritt på vårt lager i Hägersten, Stockholm. Ring oss för mer info.

Restorder:
Ibland händer det att våra leverantörer inte kan leverera i tid. I så fall restnoteras vissa varor och levereras fraktfritt så fort varorna åter finns på lager. Har du valt att själv dela upp leveransen debiteras frakt enligt leveransvillkor ovan.

Minimumorder:
Ingen minimumorder.

Betalningsvillkor:
20 dagar efter godkänd kreditkontroll. Fakturan medföljer leveransen om ingen annan överenskommelse har gjorts.

Transportskador:
Alla transportskador anmäls direkt till transportören och ersätts av transportbolaget. Skriftlig anmärkning lämnas på fraktsedeln och du och chauffören ska signera och behålla varsin kopia. Ersättning utbetalas av transportbolaget.

Reklamationer:
Reklamationer (ej transportskador) ska anmälas till oss senast 8 dagar efter mottaget gods. Returnering av varor får endast ske efter muntlig överenskommelse med oss. Fraktsedel för retur erhålles av oss.

Reservation:
Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

Giltighetstid:
Dessa villkor gäller fr.o.m. 2018-01-01 tillsvidare.

Denna integritetspolicy beskriver hur Sköna Ting (Enzell & Partner AB, org. nr 556688-1859) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn är framtagen i syfte att presentera hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation). Integritetspolicyn gäller för all kontakt som sker med Sköna Ting, så som besök på vår hemsida, kontakt med vår kundtjänst, kontoinnehav och orderläggning.

Vad är en personuppgift?
All information som kan användas för att identifiera en enskild person definieras som en personuppgift. Det omfattar de mest grundläggande uppgifterna så som namn och kontaktuppgifter, men också uppgifter som orderhistorik, IP-nummer och annan information som på ett eller annat sätt kan härledas till en person.

När hanterar vi dina personuppgifter?
Vi samlar in och hanterar dina personuppgifter när du skapar ett konto, genomför ett köp, kontaktar vår kundtjänst eller besöker vår webbplats. Informationen som samlas in behöver vi för att kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjuda dig en så bra service som möjligt.

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Personuppgifterna nedan samlar vi in och hanterar i samband med ett genomfört köp hos oss:

 • Namn på kontaktperson
 • Företagsnamn
 • Leveransadress
 • Faktureringsuppgifter
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Eventuell hemsidesadress
 • Uppgifter om dina inköp (orderhistorik)
 • Eventuell övrig information som kunden lämnar till oss i samband med köpet (t.ex. leveransbeskrivning, godsmärke eller beställningsnummer)

För dig som är kontoinnehavare
Personuppgifterna nedan samlar vi in och hanterar i samband med att du skapar ett konto i vår e-handel:

 • Namn på kontaktperson
 • Företagsnamn
 • Leveransadress
 • Faktureringsuppgifter
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-adress och information om din användning av Sköna Tings webbplats

För dig som varit i kontakt med oss
När du för en dialog med oss, besöker oss på mässor eller kontaktar vår kundtjänst sparar vi nödvändig information som kan underlätta och förbättra våra tjänster till dig. Vilka uppgifter som sparas bestäms av det aktuella ärendets omfattning och nedan hittar du en förteckning över den information som kan komma att sparas:

 • Namn på kontaktperson
 • Företagsnamn
 • Leveransadress
 • Faktureringsuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Varför hanterar vi dina personuppgifter?
Sköna Ting hanterar dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Lämna relevant information per post, e-post samt telefon
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas endast i de fall då det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som de en gång samlades in i. Personuppgifterna sparas i högst 24 månader från det datum då du senast var aktiv hos Sköna Ting, till exempel genom en beställning eller via kontakt med vår kundtjänst. I de fall då det finns en rättslig förpliktelse kan uppgifterna komma att sparas längre. För att få dina uppgifter raderade kan du när som helst ta kontakt med oss så ser vi till att dina uppgifter blir raderade ur våra system inom 24 timmar. Vissa uppgifter som kan förekomma på t.ex. fakturor kan vi av bokföringsmässiga skäl inte radera.

Informationssäkerhet
Vi hanterar alltid data om dig på ett tillförlitligt sätt och vi delar inte dessa uppgifter vidare till tredje part.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi skyddar alltid dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla personuppgifter sparas i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning, kryptering och brandvägg.

Vårt ansvar, din rättighet
Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över personuppgifterna som vi hanterar och du kan när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter raderade eller ändrade.

Förändringar
Vi kan komma att uppdatera denna policy om våra förutsättningar eller vårt sätt att hantera personuppgifter förändras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här.

Kontaktinformation
Ta kontakt med oss om du har frågor gällande denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du här.